Tin tức

TÍNH NĂNG: TIỀN TRANG - GIAO DỊCHGIỚI THIỆU TÍNH NĂNG: TIỀN TRANG - GIAO DỊCH

Nếu hành tẩu giang hồ mà chỉ mang theo tay nải và kiếm thôi thì làm sao Đại Hiệp có thể sống qua ngày được? Tiền trang - Giao dịch sẽ giúp các Đại Hiệp vượt qua các khó khăn này nhé!

TIỀN TRANG

Nơi Đại Hiệp có thể mua các vật phẩm hiếm có bằng Nguyên Bảo, Nguyên Bảo Khoá, Ngân Lượng, Lễ Quyển. Ngoài ra, đây còn là nơi giao dịch Ngân Lượng - Nguyên Bảo giữa các người chơi với nhau.

2

9


BÀY BÁN

Sau khi đạt cấp 10, Đại Hiệp có thể đến khu trung tâm Thành Lâm An để bắt đầu bày bán

4

Khu vực bày bán ở Thành Lâm An

Đại Hiệp vào phần Túi, chọn Bày Bán.

5

6

Sau khi kéo các vật phẩm cần bán (không khoá) vào sạp, Đại Hiệp sẽ treo giá để người chơi khác biết. Mỗi thương phẩm trên 1 vàng sẽ thu 5% thuế

7

8