Tin tức

TÍNH NĂNG: HOẠT ĐỘNG - PHỤ BẢNHOẠT ĐỘNG - PHỤ BẢN

Game mà không có hoạt động hay phụ bản thì đâu còn gì vui phải không các Đại Hiệp?

Vậy mà Độc Cô Cửu Kiếm lại mang đến số lượng hoạt động và phụ bản cực nhiều để Đại Hiệp thoả sức tung hoành và nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn!

10

Lịch hoạt động và phụ bản hàng ngày nè Đại Hiệp ơi!

HOẠT ĐỘNG

BÁCH HIỂU SINH

Hoạt động trả lời câu hỏi nhận thưởng

- Level tham gia: 25

- Số lượt: mỗi ngày tham gia 1 lần

- Thời gian: hoạt động diễn ra mỗi lần 10 phút ở các khung giờ 10H30-10H40, 12H30-12H40, 15H30-15H40, 19H30-19H40

Phần thưởng: EXP, EXP Tuỳ tùng, EXP Kỹ năng, Khí Hải Linh Hồ (rỗng)

2

Thông tin hoạt động Bách Hiểu Sinh

3

Điểm, xếp hạng và tích luỹ phần thưởng


QUỐC TỬ GIÁM

Hoạt động đọc sách mỗi ngày. Trong thời gian diễn ra hoạt động, Đại Hiệp cần đến NPC Giáo Thư Tiên Sinh ( 180 514 ) tại thành Lâm An để tham gia.

- Level tham gia: 22

- Số lượt: mỗi ngày tham gia 1 lần

- Thời gian: hoạt động diễn ra mỗi lần 10 phút ở khung giờ 11H00-23H00 mỗi ngày

Phần thưởng: mỗi 5s sẽ nhận EXP và EXP Kỹ năng. Khi tham gia hơn 10 phút sẽ nhận được thêm Lễ Bao Quốc Tử Giám

8

Thông tin hoạt động Quốc Tử Giám

9

Thời gian, EXP và EXP Kỹ năng tích luỹ


DAO TIỀN THỤ

Hoạt động trồng cây cá nhân, 1 tuần được 7 lần. mỗi lần chỉ gieo được 1 hạt, thu hoạch xong có thể trồng tiếp

- Level tham gia: 32

- Cách tham gia:

+ Đại Hiệp cần mua hạt giống Kim Ngân trong Tiền Trang khu Nguyên Bảo Khóa

11

+ Sau khi mua hạt giống Kim Ngân, bạn phải ra ngoại thành bản đồ để có thể gieo hạt, quá trình trồng cây gồm 4 bước : Cây Non, Ra Lá, Ra Hoa, Trưởng Thành thu hoạch trái. Mỗi giai đoạn diễn ra 10 phút

+ Có thể mua các vật phẩm để chăm sóc cây tại NPC Tạp Hóa Lão Bản ( 368 391 ) thành Lâm An để giúp cây luôn tươi tốt thu hoạch sẽ nhiều hơn,  Thuốc trừ sâu, Nước sạch, Bón thúc

12

+ Người chơi có thể dùng Dược Thúc Đẩy Tăng Trưởng tại Tiền Trang với giá 5 KNB, đẩy nhanh quá trình giai đoạn, mỗi lần dùng sẽ qua 1 bước.

13


TRỒNG CÂY BANG HỘI

Hoạt Động Bang Hội, giúp các thành viên hưởng phúc lợi khi tham gia.

- Level tham gia: 32

- Cách tham gia:

+ Thời gian nhận hạt giống từ : 12h00–24h00

12h mỗi ngày mở Trúc Phú Quý Bang, Bang Chủ hoặc Bang Phó có thể nhận hạt giống Trúc Phú Quý tại NPC Quản Lý Bang ( 492 538 ) thành Lâm An. Sau khi nhận hạt giống có thể trồng Trúc Phú Quý trong Thành Lâm An

+ Mỗi Bang mỗi ngày chỉ có thể nhận 1 hạt giống Trúc Phú Quý, và mỗi Bang mỗi ngày được trồng 1 cây Trúc Phú Quý

14

+ Trúc Phú Quý có thể ra 20 quả

+ Bang Chủ hoặc Bang Phó nhận hạt giống xong có thể đến Thành Lâm An trồng Trúc Phú Quý, sau khi trồng xong tất cả thành viên Bang có thể đến bồi dưỡng

+ Mỗi thành viên mỗi ngày có 5 lần bồi dưỡng Trúc Phú Quý, bồi dưỡng cần mua Nước Sạch, Phân Bón và Thuốc Trừ Sâu trong Chợ Bang. Giá mỗi món là 3 Cống Hiến

+ Trúc Phú Quý sau khi lớn, sẽ cho Đốt Phú Quý, chỉ ai từng bồi dưỡng Trúc Phú Quý mới được thu hoạch 1 Đốt

+ Đốt Phú Quý có thể cho ra thưởng đạo cụ cá nhân và thưởng xây dựng Bang


PHỤ BẢN

BẾ QUAN TU LUYỆN

Đại Hiệp đến NPC Tướng Quân ( 550 461 ) thành Lâm An tham gia. Đại Hiệp nên đi theo team để có thể giết nhiều quái và hỗ trợ lẫn nhau để giết nhiều quái và nhận thưởng nhiều hơn.

- Level tham gia: 32

- Số lượt: mỗi ngày tham gia 1 lần

Phần thưởng: EXP, EXP Tuỳ tùng, EXP Kỹ năng, Ngân lượng

4

Thông tin nhận nhiệm vụ tại NPC Tướng Quân

5

Hướng dẫn hoạt động Bế Quan Tu Luyện


CẤM VỆ THỬ THÁCH

Khi diễn ra hoạt động Đại Hiệp cần đến NPC Tướng Quân 544 460 ( thành Lâm An ) tham gia vào Thao Trường. Nên đi hoạt động theo team để đi giết được nhiều quái hơn và hỗ trợ nhau để nhận được nhiều phần thưởng exp và đạo cụ vật phẩm.

- Level tham gia: 24

- Số lượt: mỗi ngày tham gia 1 lần

- Thời gian: khung giờ 10h00 – 23h00

6

Hướng dẫn hoạt động Cấm Vệ Thử Thách


MAN DI XÂM LƯỢC

Khi diễn ra hoạt động, Đại Hiệp xây dựng pháo đài để thủ cửa không cho quái vào cổng, Đại Hiệp phải tính toán số điểm để xây và nâng cấp pháo đài phù hợp để quái không thể lọt qua. Nên đi team 4 để nhận nhiều quà hơn đi đơn

- Level tham gia: 26

- Số lượt: mỗi ngày tham gia 1 lần

- Thời gian: cả ngày

Phần thưởng: Hoat lực và Kỹ năng tàn quyển

7

Hướng dẫn hoạt động Man Di Xâm Lược