Tin tức

[THÔNG BÁO] BẢO TRÌ GỘP SERVER

Đại Hiệp Thân Mến!

BĐH sẽ tiến hành bảo trì gộp Server, nội dung như sau:

BẢO TRÌ GỘP SERVER


✯ Phạm vi bảo trì: S1+S2
Thời gian dự kiến: 9:00 - 12:00 Thứ 7 ngày 26/03
✯ Nội dung:
S2 gộp vào S1
✯ Lưu Ý: 
        Sau khi gộp : login vào server Hoa Sơn, cách thức nạp knb, nhập code không thay đổi