Tin tức

[THÔNG BÁO] BẢO TRÌ CẢI THIỆN HỆ THỐNG

Đại Hiệp Thân Mến!

BĐH sẽ bảo trì cải thiện hệ thống, nội dung như sau:

BẢO TRÌ CẢI THIỆN HỆ THỐNG


✯ Phạm vi bảo trì: toàn Server
Thời gian dự kiến: từ 10H00 đến 11H00 ngày 8/12/2021
✯ Nội dung:
- Cải thiện hệ thống
✯ Lưu Ý: 
        Trong thời gian bảo trì Đại Hiệp không thể tham gia vào game