Tin tức

SỰ KIỆN THÚ CƯỠI PHIÊN BẢN GIỚI HẠN - SHOP VIPTHÚ CƯỠI PHIÊN BẢN GIỚI HẠN - SHOP VIP

THỜI GIAN

Sự kiện diễn ra từ 16/11 đến 9H00 ngày 30/11

CÁCH THAM GIA

- Mở bán thú cưỡi phiên bản giới hạn tại Shop VIP

Thú Cưỡi : Thượng Nhẫn Oa ( 30 Ngày ) : 1200 KNB

image_2021_11_16T03_40_32_135Z

Thú Cưỡi : Nhẫn Oa ( 30 Ngày ) : 1200 KNB

image_2021_11_16T03_41_09_543Z