Tin tức

SỰ KIỆN THÚ CƯỠI PHIÊN BẢN GIỚI HẠN - SHOP VIPTHÚ CƯỠI PHIÊN BẢN GIỚI HẠN - SHOP VIP

THỜI GIAN

Sự kiện diễn ra từ 02/11 đến 6H00 ngày 16/11

CÁCH THAM GIA

- Mở bán thú cưỡi phiên bản giới hạn tại Shop VIP

Thú Cưỡi : Quỷ Vương Câu ( 30 Ngày ) : 1200 KNB

image_2021_11_02T03_41_57_090Z

Thú Cưỡi : Ngân Tông Sư Vương ( 30 Ngày ) : 1200 KNB

image_2021_11_02T03_43_00_398Z