Tin tức

SỰ KIỆN THẤT TINH BẢO RƯƠNGTHẤT TINH BẢO RƯƠNG

THỜI GIAN

Sự kiện diễn ra từ 09:00 21/12 đến 09:00 28/12

9H ngày 28/12: dừng bán Rương Thất Tinh và Thiên Tuyền

ĐỐI TƯỢNG

Áp dụng cho toàn người chơi server 2 Hành Sơn

CÁCH THAM GIA

Thất Tinh Bảo Rương + Chìa Khóa Thất Tinh = Quà

Thiên Tuyền Bảo Rương + Chìa Khóa Thiên Tuyền = Quà

Bảo Rương nằm trong Tiền Trang - KNB

Chìa khóa nằm trong Tiền Trang - Ngân Lượng

image001

image002

image003

image004

Những hộp quà chứa các phần quà bí ẩn!

PHẦN THƯỞNG

Vật phẩm đạo cụ tiêu thụ

THẤT TINH BẢO RƯƠNGTHIÊN TUYỀN BẢO RƯƠNG
Khế Ước Công Nhân
Thẻ Vip 30 Ngày
Thẻ x2 Đáp Đề
Hành Nang Cao Cấp
Hồi Thiên Đan
Rương Cao Cấp
Khí Hải Linh Hồ Lv1
Giải Thạch Phù Lv2
Khí Hải Linh Hồ Lv2
Hợp Thành Phù Lv2
Khí Hải Linh Hồ Lv3
Long Tình Thạch Lv2
Tu Sửa Phù
Phụng Đồng Thạch Lv2
Canh Hoàn Hồn
Thánh Mâu Thạch Lv2
Loa Nhỏ
Long Tình Thạch Lv3
Mỹ Tửu Đỗ Khang
Phụng Đồng Thạch Lv3
Hoa Điêu Hảo Hạng
Thánh Mâu Thạch Lv3
Long Tình Thạch Lv1
Thiếu Niên Cô Độc ( 30 Ngày )
Phụng Đồng Thạch Lv1
Thiếu Nữ Băng Giá ( 30 Ngày )
Thánh Mâu Thạch Lv1
Hàn Băng Thích Khách ( 30 Ngày )
Dược Thúc Đẩy Tăng Trưởng
Thiên Sứ Băng Tuyết ( 30 Ngày )
Thẻ Vip 7 Ngày
Quỷ Vương Kiệu Phù ( 7 Ngày )
Dịch Cân Đan
Ngọc Diệp Vô Lượng Trục Phù ( 7 Ngày )
Ngũ Long Đan Sơ Cấp
Hành Nang Đặc Biệt
Long Tình Thạch Lv2
Rương Đặc Biệt
Phụng Đồng Thạch Lv2
Dã Cẩu Quyền Tuyệt Học
Thánh Mâu Thạch Lv2
Sư Tử Hống Tuyệt Học
Nguyệt Ảnh Tuyền Thủy
Pet Ma - Đăng Thần Nguyên Hồn Châu
Mạc Ngọc
Pet Ma - Miêu Nương Nguyên Hồn Châu
Ngũ Long Dan Trung Cấp
Pet Ma - Đăng Thần Biến Dị
Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn Lv3
Pet Ma Miêu Nương Biến Dị
Tuyết Y Nữ ( 7 Ngày )
Nguyệt Hoa - Cường Lực
Cô Nương Tinh Nghịch ( 7 Ngày )
Nguyệt Hoa - Nội Lực
Bích Tỷ Trang Chủ ( 7 Ngày ) 
Nguyệt Hoa - Thể Chất
Thiếu Niên Tuấn Tú ( 7 Ngày )
Nguyệt Hoa - Trí Lực
Sách Tâm Pháp 1 ~ 4
Nguyệt Hoa - Thân Pháp
Thái Sơn Áp Đỉnh ( Diễn Võ )
Kinh Nghiệm Đan 80.000 exp
Thiên Băng Địa Liệt ( Diễn Võ )
Kỹ Năng Đan 100.000 exp
Lễ Hoa ( Diễn Võ )
Tâm Pháp Tiểu Vô Lượng 1~4 ( Tăng Sát Thương Khi Đánh Quái )
Hồ Diệp Triến Sĩ ( Diễn Võ ) 
Tâm Pháp La Hán Phục Ma 1~4 ( Miễn Sát Thương Khi Đánh Quái )
Nguyệt Hoa Thể Chất

Nguyệt Hoa Thân Pháp

Pet Dương Tái Hưng - Bảo Bảo

Pet Kiều Trại Chủ  - Bảo Bảo

Pet Xà Yêu - Bảo Bảo