Tin tức

SỰ KIỆN RƯƠNG MA THUẬTRƯƠNG MA THUẬT

CÁCH THAM GIA

Mở rương may mắn : Rương Ma Thuật và Rương Cũ Kỹ

- Rương Ma Thuật : 188 KNB tại Tiền Trang - KNB Tạp Hóa

  * Dùng 15 lần sẽ nhận được thêm quà Rương Đá Cường Hóa Lv 4 trong hộp thư

- Rương Cũ Kỹ : 48 vàng tại Tiền Trang - Ngân Lượng

  * Dùng 21 lần sẽ nhận được thêm quà Rương Đá Cường Hóa Lv 3 trong hộp thư

image002

image001

PHẦN THƯỞNG

Vật phẩm đạo cụ tiêu thụ

RƯƠNG MA THUẬTRƯƠNG CŨ KỸ
Cường hóa thạch Lv 3 hỉ khánh lễ bao
Túi thăng cấp bộ trang bị 60
Cường hóa thạch Lv 4 hỉ khánh lễ bao
Thẻ Đặc Quyền VIP ( 7N)
Thần phù lịch luyện
Dược Tăng Trưởng Trồng Cây
Tiên Thảo Lộ-Cao Cấp
Rương Bảo Thạch Hiếm Lv2
Nguyệt ảnh tuyền thủy
Rương Thần Hữu Bảo Châu lv 3
Khí Hải Linh Hồ Lv4
Rương Hạnh Vận Mặc Ngọc
Khí Hải Linh Hồ Lv5
Khí Hải Linh Hồ Lv5
Phù hoa xích hà vũ ( cánh 7 ngày )
Phù Ghép Linh Thạch Lv2
Hoàng thánh tú kim vũ ( cánh 7 ngày )
Ma - Đăng Thần Nguyên Hồn Châu Lv 30
Rương sách tùy tùng lv 4
Ma - Miêu Nương Nguyên Hồn Châu Lv 30
Phù Ghép Linh Thạch Lv2
Ngô Cương Nguyên Hồn Châu Lv 40
Phù Ghép Linh Thạch Lv3
Nguyệt Nga Nguyên Hồn Châu Lv 40
Biến Dị Nguyên Hồn Châu Cam - Lv 70
Long Tinh Thạch lv3
Rương sách tùy tùng lv 3
Phụng Đồng Thạch lv3
Thiên linh thạch Lv 2
Thánh Mâu Thạch lv3
Địa linh thạch Lv2
Tiên Thảo Lộ Trung Cấp
Nhân linh thạch Lv 2
Tiên Thảo Lộ Sơ Cấp
Hộp thần hữu bảo châu 
Mặc Ngọc
Rương Khí Hải Linh Hồ Lv4
Loa Nhỏ
Nhân Sâm Ngàn Năm - Cao Cấp
Rương Sách Tùy Tùng Lv 3
Nhân Sâm Ngàn Năm - Trung Cấp
Lịch Luyện Phù
Hồi thiên đan
Tiêm Vân
Biến dị hồi thiên đan
Bội Phong
Thần câu hoàn
Hòa Thị Bích Tím
Tọa kỵ thể lực hoàn
Rương Cao Cấp
Ngân hổ phù
Túi Cao Cấp
Rương bảo thạch lv 3

Rương bảo thạch hiếm lv 3

Thần Hữu-Thiên Khung Châu lv 4 ( tăng 15% CH +13 đến +16 )

Thần Hữu-Hải Hạn Châu lv 4 ( tăng 15% CH +13 đến +16 )

Thần Hữu-Địa Linh Châu lv 4 ( tăng 15% CH +13 đến +16 )

Công thức Phượng Văn Giới Chỉ - Cam Lv 62

Rương Chứa Đồ Đặc Biệt

Túi Mở Rộng Đặc Biệt

Tọa Kỵ Thác Thác 3N

Định hướng nguyệt hoa hỷ khánh