Tin tức

SỰ KIỆN MỞ TRỨNG MAY MẮN NHẬN QUÀ KHỦNGMỞ TRỨNG MAY MẮN NHẬN QUÀ KHỦNG

THỜI GIAN

Sự kiện diễn ra từ 09H00 04/01 đến 9H00 ngày 11/01

ĐỐI TƯỢNG

Áp dụng cho tài khoản ở cả 2 Server

CÁCH THAM GIA

- " Trứng Vận May " Dùng trực tiếp, 60 KNB tại shop KNB Tạp Hóa ( mở 15 trứng nhận thêm 1 rương đá CH cấp 4 )

image003

- " Trứng Vàng " mở trứng cần Búa " Kim Sắc Lang Đầu " ( mở 21 trứng nhận thêm 1 rương đá CH cấp 3 )

 Trứng vàng : 100 KNB ( Shop KNB - Tạp Hóa )

 Búa Kim Sắc Lang Đầu : 18 vàng ( Shop Ngân Lượng )

image001

image009

- " Trứng Cực Phẩm " mở trứng cần Búa " Cực Phẩm Lang Đầu " ( mở 15 trứng nhận thêm 1 rương đá CH cấp 4 )

 Trứng Cực Phẩm : 200 KNB ( Shop KNB - Tạp Hóa )

 Búa Cực Phẩm Lang Đầu : 30 KNB ( Shop KNB - Tạp Hóa )

image005

image006

PHẦN THƯỞNG

TRỨNG VẬN MAYTRỨNG VÀNGTRỨNG CỰC PHẨM
Hộp định hướng Hoa Nguyệt
Gói sách KN tâm pháp cơ bản cao cấp
Gói Quà Nguyệt Họa
Hộp đá cường hóa lv3
Gói sách KN tâm pháp tổng hợp cao cấp
Gói Quà Cường Hóa Lv 3
Hộp đá cường hóa lv4
Phù hợp thành linh thạch lv2
Gói Quà Cường Hóa Lv 4
Cửu hoa ngọc lộ hoàn lv4
Phù hợp thành linh thạch lv3
Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn Lv 4
Nguyệt ảnh tuyền thủy
Mảnh thiên linh thạch lv1*5
Nguyệt Ảnh Tuyền Thủy
Khí hải linh hồ lv4
Mảnh địa linh thạch lv1*5
Khí Hải Linh Hồ Lv 5
Khí hải linh hồ lv5
Mảnh nhân linh thạch lv1*5
Khí Hải Linh Hồ Lv 4
Rương Sách Kỹ Năng Tùy Tùng Lv1
Túi Trang bị lam Lv 50 - 60 ngẫu nhiên
Rương Sách Kỹ Năng Tùy Tùng Lv 1
Rương Sách Kỹ Năng Tùy Tùng Lv 2
Đá Long Tinh Thạch lv3
Rương Sách Kỹ Năng Tùy Tùng Lv 2
Xích nguyệt hoa
Đá Phượng Đồng Thạch lv3
Xích nguyệt hoa
Túi nguyên liệu nâng cấp bộ 60
Đá Thánh Mâu Thạch lv 3
Túi nguyên liệu nâng cấp bộ 60
Phong Lôi Linh Nham
Đá Long Tinh Thạch lv 2
Phong Lôi Linh Nham
Phù hợp thành linh thạch lv2
Đá Phượng Đồng Thạch lv 2
Hợp Linh Thạch Phù lv 2
Phù hợp thành linh thạch lv3
Đá Thánh Mâu Thạch lv 2
Hợp Linh Thạch Phù lv 3
Anh hùng đan
Rương Hạnh Vận Mặc Ngọc
Thiên Linh Thạch Lv 1
Thánh hỏa lệnh ( khóa )
Thẻ Đặc Quyền VIP ( 7N)
Địa Linh Thạch Lv 1
Huyết tủy công ( khóa )
Mặc Ngọc x5
Nhân Linh Thạch Lv 1
Rương Thần Hữu Bảo Châu lv 3
Lang đầu cực phẩm
Thiên Linh Thạch Lv 2
Lễ bao nghề rượu
Ngân phiếu 30 vàng
Địa Linh Thạch Lv 2
Lễ bao nghề thêu
Ngân phiếu 60 vàng
Nhân Linh Thạch Lv 2
Lễ bao nghề rèn
Đồng Hổ Phù
Nhuyễn Vị Giáp Tuyệt Học
Đồng Hổ Phù
Hòa Thị Bích Tím
Tứ Tượng Bộ Pháp Tuyệt Học
Phi tuyết minh tinh
Rương Cao Cấp
Anh hùng đan
Phù đồ chi tâm
Túi Cao Cấp
Thánh Hỏa Lệnh Diễn Võ
Rương Bảo Thạch Hiếm Lv2

Tủy Huyết Công Diễn Võ
Vô thượng long ngâm đồ

Hộp thần hựu bảo châu lv3
Túi Cao Cấp

Lễ bao nghề rượu
Rương Cao Cấp

Lễ bao nghề thêu


Lễ bao nghề rèn


Đồng Hổ Phù


Phồn Thiên Vũ


Lưu Kim Long Văn Lư


Phi Tuyết Minh Tinh


Phù Đồ Chi Tâm


Rương Bảo Thạch Hiếm Lv2


Thần Hữu-Thiên Khung Châu lv 4 ( tăng 15% CH +13 đến +16 )


Thần Hửu-Hải Hạn Châu lv 4 ( tăng 15% CH +13 đến +16 )


Thần Hửu-Địa Linh Châu lv 4 ( tăng 15% CH +13 đến +16 )


Công Thức Cực Quang Hộ Phù - Cam Lv 59


Túi Đặc Biệt


Rương Đặc Biệt