Tin tức

SỰ KIỆN HƯƠNG BÁNH Ú KHẮP THÀNHHƯƠNG BÁNH Ú KHẮP THÀNH

ĐỐI TƯỢNG

Người chơi level 40 trở lên

CÁCH THAM GIA

•    Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi đến NPC Trương Đại Trù thành Lâm An ( 429 445 ) mang theo vật liệu để làm ra Bánh Ú, các túi Bánh Ú làm ra sẽ mở ra được các vật phẩm mới và hấp dẫn.
Nguyên liệu làm Bánh Ú gồm Gạo Nếp và Lá Tre Ngũ Sắc, Lá Tre Thường
Thông qua các Phụ Bản 2x Ám Hương Các ( Khó, Địa Ngục ) 3x, 4x trở lên sẽ có tỷ lệ cao nhận được Rương Gạo Nếp.
( Lưu Ý : không áp dụng tính năng Hoàn Thành Nhanh Phụ Bản bằng Linh Tê Phù )
Rương gạo nếp khi sử dụng sẽ nhận được Gạo Nếp và có tỷ lệ may mắn nhận được 1 vật phẩm ngẫu nhiên trong túi quà Bánh Ú Thường.

image001

Train quái map 4x trở lên và nhân vật không vượt quá level quái 15 cấp sẽ nhận được nguyên liệu Gạo Nếp.

image002

Lá Tre Ngũ Sắc : 98 KNB mua trong Tiền Trang - KNB
Lá Tre Thường : 18 Vàng mua trong Tiền Trang – Ngân Lượng

image004

image003

Công thức ép bánh ú :
•    Bánh Ú Ngũ Sắc : 2 Gạo Nếp + 1 Lá Tre Ngũ Sắc
•    Bánh Ú Thường : 2 Gạo Nếp + 1 Lá Tre Thường

image005

image007

image006

PHẦN THƯỞNG

BÁNH Ú NGŨ SẮC
BÁNH Ú THƯỜNG
Rương Định Hướng Nguyệt Hoa
Gói sách KN tâm pháp cơ bản cao cấp
Rương Cường Hóa Lv3
Gói sách KN tâm pháp tổng hợp cao cấp
Rương Cường Hóa Lv4
Phù hợp thành linh thạch Lv2
Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn Lv 4
Phù hợp thành linh thạch Lv3
Nguyệt Ảnh Tuyền Thủy
Mảnh thiên linh thạch lv1*5
Khí Hải Linh Hồ Lv4
Mảnh địa linh thạch lv1*5
Khí Hải Linh Hồ Lv5
Mảnh nhân linh thạch lv1*5
Rương Sách Kỹ Năng Tùy Tùng Lv1
Túi Trang bị lam Lv 50 (theo môn phái)
Rương Sách Kỹ Năng Tùy Tùng Lv2
Đá Long Tinh lv3
Xích nguyệt hoa
Đá Phụng đồng lv3
Túi nguyên liệu nâng cấp bộ 60
Đá thánh mâu lv3
Phong Lôi Linh Nham
Đá Long Tinh lv2
Phù hợp thành linh thạch Lv2
Đá Phụng đồng lv2
Phù hợp thành linh thạch Lv3Đá thánh mâu lv2
Thiên Linh Thạch Lv1
Hộp mạc ngọc may mắn
Địa linh thạch Lv1
Thẻ ngày Vip 7
Nhân linh thạch Lv1
Mạc ngọc*5
Thiên Linh Thạch Lv2
Lá Tre Ngũ Sắc
Địa linh thạch Lv2
Ngân phiếu 30 vàng
Nhân linh thạch Lv2
Ngân phiếu 60 vàng
Lục Mạch Thần Kiếm Nhất Thức Tuyệt Học (Bị Động)
Đồng Hổ Phù
Ảm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng Nhất Thức Tuyệt Học (Chủ Động)
Hòa Thị Bích Tím
Anh Hùng Đan
Kinh Nghiệm Đan 30.000
Thánh Hóa Lệnh (diễn võ)
Kỹ Năng Đan 30.000
Huyết Tủy Công (diễn võ)
Hộp Thần Hựu Bảo Châu Lv3

Cách Nhỉ Bảo Thạch

Danh Vọng Đan 10.000

Đồng Hổ Phù

Phồn Thiên Vũ

Lưu Kim Long Văn Lư

Phi Tuyết Minh Tinh

Phù Đồ Chi Tâm

Rương Bảo Thạch Hiếm Lv 2

Thần Hữu-Thiên Khung Châu lv 4 ( tăng 15% CH +13 đến +16 )

Thần Hữu-Hải Hạn Châu lv 4 ( tăng 15% CH +13 đến +16 )

Thần Hữu-Địa Linh Châu lv 4 ( tăng 15% CH +13 đến +16 )

Túi Công Thức Cực Quang Hộ Phù

Rương Đặc Biệt

Túi Đặc Biệt