Tin tức

SỰ KIỆN ĐẬP TRỨNG ĐOẠT BẢO SERVER 1ĐẬP TRỨNG ĐOẠT BẢO SERVER 1

THỜI GIAN

Sự kiện diễn ra từ 09:00 21/12 đến 23:00 29/12

9H ngày 28/12: Dừng bán Búa Bạc - Búa Vàng
Thời gian chốt BXH Đập Trứng : 23h00 ngày 29/12
Thời gian trao thưởng : trong ngày 30/12

CÁCH THAM GIA

- Tham gia sự kiện ở NPC Kim Nha Lang Quân thành Lâm An ( 434 , 453 )

- Mua " Búa Bạc " 98 KNB tại Tiền Trang - KNB Tạp Hóa

- Mua " Búa Vàng " 248 KNB tại Tiền Trang - KNB Tạp Hóa ( dùng 66 lần sẽ được 1 Rương Bảo Thạch Lv5 gởi vào hộp thư )

Búa bạc : 50 lần / ngày

Búa vàng : vô hạn

image009

Những chiếc trứng xinh xắn chưa đầy các phần quà hấp dẫn

PHẦN THƯỞNG

Vật phẩm đạo cụ tiêu thụ

BÚA VÀNGBÚA BẠC
Biến Dị Nguyên Hồn Châu Cam - Lv 70
Búa Vàng
Công thức Phượng Văn Giới Chỉ - Cam Lv 62
Túi thăng cấp bộ trang bị 60
Tọa Kỵ Thác Thác Cương (3N)
Thẻ Đặc Quyền VIP ( 7N)
Tọa Kỵ Mi Mi Cương (3N )
Rương Bảo Thạch Hiếm Lv3
Đá Cường Hóa-Vũ Khí Lv5
Rương Bảo Thạch Hiếm Lv2
Đá Cường Hóa-Phòng Cụ Lv5
Rương Thần Hữu Bảo Châu lv 3
Đá Cường Hóa-Trang Sức Lv5
Rương Hạnh Vận Mặc Ngọc
Thần Hữu-Thiên Khung Châu lv 4 ( tăng 15% CH +13 đến +16 )
Khí Hải Linh Hồ Lv5
Thần Hửu-Hải Hạn Châu lv 4 ( tăng 15% CH +13 đến +16 )
Phù Ghép Linh Thạch Lv2
Thần Hửu-Địa Linh Châu lv 4 ( tăng 15% CH +13 đến +16 )
Ma - Đăng Thần Nguyên Hồn Châu Lv 30
Tiên Thảo Lộ-Cao
Ma - Miêu Nương Nguyên Hồn Châu Lv 30
Rương Thần Hữu Bảo Châu lv 3 ( tăng 20% CH +8 đến +12 )
Ngô Cương Nguyên Hồn Châu Lv 40
Nhân Sâm Ngàn Năm - Cao Cấp
Nguyệt Nga Nguyên Hồn Châu Lv 40
Thần Dực Bảo Tinh Lv5
Long Tinh Thạch lv3
Cường Tập Bảo Tinh Lv5
Phụng Đồng Thạch lv3
Cấp Hồn Bảo Tinh Lv5
Thánh Mâu Thạch lv3
Thần Hành Bảo Tinh Lv5
Tiên Thảo Lộ Trung Cấp
Sách Kỹ Năng Pet Lv5
Tiên Thảo Lộ Sơ Cấp
Rương Bảo Thạch Lv5
Mặc Ngọc x5
Khí Hải Linh Hồ Lv4
Loa Nhỏ
Khí Hải Linh Hồ Lv5
Rương Bảo Thạch Lv4
Phù Ghép Linh Thạch Lv2
Lịch Luyện Phù
Phù Ghép Linh Thạch Lv3
Tiêm Vân
Rương Sách Tùy Tùng-Chân Lv4
Bội Phong
Rương Khí Hải Linh Hồ Lv4
Hòa Thị Bích Tím
Nhân Sâm Ngàn Năm - Trung Cấp
Rương Cao Cấp
Biến Hồi Thiên Đan
Túi Cao Cấp
Thần Câu Hoàn

Rương Bảo Thạch-Dị Lv3

Rương Chứa Đồ Đặc Biệt

Túi Đặc Biệt