Tin tức

ĐUA TOP ĐẬP TRỨNG ĐOẠT BẢOĐUA TOP ĐẬP TRỨNG ĐOẠT BẢO

THỜI GIAN

Sự kiện diễn ra từ 09h00 ngày 22/02 - 23h00 ngày 02/03

Thời gian chốt BXH Đập Trứng : 23h00 ngày 02/03
Thời gian trao thưởng : ngày 03/03

Áp dụng : Server 2 Hành Sơn

- Tham gia sự kiện ở NPC Kim Nha Lang Quân thành Lâm An ( 434 , 453 )

- Mua "" Búa Bạc "" 98 KNB tại Tiền Trang - KNB Tạp Hóa

- Mua "" Búa Vàng "" 248 KNB tại Tiền Trang - KNB Tạp Hóa ( dùng 66 lần sẽ được 1 Rương Bảo Thạch Lv5 gởi vào hộp thư )


Búa bạc : 50 lần / ngày

Búa vàng : vô hạn

BXH ĐẬP BẢO

HẠNG PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
1 Bảo Thạch Lv9 6
Túi Biến Dị Nguyên Hồn Châu [ Cam ] 1
Tôn hiệu Chí Tôn Nha Thần 1
Lễ Bao Tâm Pháp Đặc Biệt (1-3)
10
Hộp Thần Hữu Bảo Châu Lv 4
20
Rương Cường Hóa Lv4
50
2 Bảo Thạch Lv9 4
Tôn hiệu Kim Nha Lang 1
Túi Biến Dị Nguyên Hồn Châu [ Cam ] 1
Lễ Bao Tâm Pháp Đặc Biệt (1-3)
5
Hộp Thần Hữu Bảo Châu Lv 4
15
Rương Cường Hóa Lv4
30
3 Bảo Thạch Lv8 3
Tôn hiệu Kim Nha Lang 1
Lễ Bao Tâm Pháp Đặc Biệt (1-3) 3
Hộp Thần Hữu Bảo Châu Lv 4
10
Rương Cường Hóa Lv4
20
Túi Biến Dị Nguyên Hồn Châu [ Cam ]
1
4 - 10 Rương Bảo Thạch Lv7 2
Tùy Tùng Bảo Bảo [ Cam ]
1
Rương Đá Cường Hóa Lv4
10
Tôn hiệu Ngân Nha Lang 1

image005

Lưu ý:

Top 1-2-3 nhận 1 trong các loại bảo thạch sau đây : Hồng Thủy Tinh ( Ngoại Công ) - Lam Thủy Tinh ( Nội Công ) - Thanh Kim Thạch ( Chính Xác ) - Vũ Hoa Thạch ( Hội Công ) - Huyết Ngọc Tủy ( Máu ) - Dương Chi Ngọc ( Né Tránh )

Top 4 - 10 được nhận 1 trong 2 loại bảo thạch sau đây : Hồng Thủy Tinh ( Ngoại Công ) - Lam Thủy Tinh ( Nội Công )

Người chơi cần cung cấp các thông tin để nhận thưởng khi kết thúc sự kiện :
- Chụp màn hình hiển thị thông tin số ID và BXH đập bảo gởi về CSKH   
- Chọn 1 trong 2 loại Bảo Thạch ( Áp dụng cho top 1-2-3 )   
- NPH sẽ thống kê và gởi phần thưởng vào hộp thư người chơi

Người chơi nằm trong top 10 không gởi thông tin về NPH sẽ không trao thưởng, quyết định cuối cùng thuộc về NPH.

Chúc các hảo huynh đệ chơi game vui vẻ.