Tin tức

ĐUA TOP ĐẬP TRỨNG ĐOẠT BẢOĐUA TOP ĐẬP TRỨNG ĐOẠT BẢO

THỜI GIAN

Sự kiện diễn ra từ 00h00 ngày 17/02 - 23h00 ngày 23/02

Thời gian chốt BXH Đập Trứng : 23h00 ngày 23/02
Thời gian trao thưởng : ngày 24/02

Áp dụng : Server 1 Hoa Sơn

- Tham gia sự kiện ở NPC Kim Nha Lang Quân thành Lâm An ( 434 , 453 )

- Mua "" Búa Bạc "" 98 KNB tại Tiền Trang - KNB Tạp Hóa

- Mua "" Búa Vàng "" 248 KNB tại Tiền Trang - KNB Tạp Hóa ( dùng 66 lần sẽ được 1 Rương Bảo Thạch Lv5 gởi vào hộp thư )


Búa bạc : 50 lần / ngày

Búa vàng : vô hạn

BXH ĐẬP BẢO

HẠNG PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
1 Bảo Thạch Lv4 (Tiên Tinh)
6
Tùy Tùng Noel Lv 70 [ Cam ] 1
Tôn hiệu Chí Tôn Nha Thần 1
Skill Tùy Tùng Hỗn Nguyên Công
2
Lễ Bao Tâm Pháp Đặc Biệt (1-4)
15
Hộp Thần Hữu Bảo Châu Lv 4
20
Rương Cường Hóa Lv5
60
2 Bảo Thạch Lv4 (Tiên Tinh
3
Tôn hiệu Chí Tôn Nha Thần 1
Tùy Tùng Noel Lv 70 [ Cam ] 1
Skill Tùy Tùng Hỗn Nguyên Công
1
Lễ Bao Tâm Pháp Đặc Biệt (1-4)
10
Hộp Thần Hữu Bảo Châu Lv 4
10
Rương Cường Hóa Lv5
40
3 Bảo Thạch Lv3 (Tiên Tinh)
4
Tôn hiệu Kim Nha Lang 1
Tùy Tùng Noel Lv 70 [ Cam ] 1
Skill Tùy Tùng Hỗn Nguyên Công
1
Lễ Bao Tâm Pháp Đặc Biệt (1-4)
5
Hộp Thần Hữu Bảo Châu Lv 4
5
Rương Cường Hóa Lv5
30
4 - 10 Bảo Thạch Lv8 (Thường)
2
Lễ Bao Tâm Pháp Đặc Biệt (1-4)
2
Tôn hiệu Ngân Nha Lang 1
Hộp Thần Hữu Bảo Châu Lv 4
2
Rương Đá Cường Hóa Lv4
30

image005

Lưu ý:

Top 1-2-3 nhận 1 trong 2 loại bảo thạch ( Không Khóa ) sau đây : Ngưng Thần Tiên Tinh hoặc Cường Tập Tiên Tinh

Tùy Tùng Noel Lv 70 sẽ được gởi theo môn phái nhân vật

Top 4-10 nhận 1 trong 2 loại bảo thạch ( Không Khóa ) sau đây : Hồng Thủy Tinh hoặc Lam Thủy Tinh.

Người chơi cần cung cấp các thông tin để nhận thưởng khi kết thúc sự kiện :
- Chụp màn hình hiển thị thông tin số ID và BXH đập bảo gởi về CSKH   
- Chọn 1 trong 2 loại Bảo Thạch ( Áp dụng cho top 1-2-3 )   
- NPH sẽ thống kê và gởi phần thưởng vào hộp thư người chơi

Người chơi nằm trong top 10 không gởi thông tin về NPH sẽ không trao thưởng, quyết định cuối cùng thuộc về NPH.

image007

image008

image009

image010

Chúc các hảo huynh đệ chơi game vui vẻ.