Tin tức

ĐUA TOP ĐẬP BẢO TẾT NHÂM DẦN 2022ĐUA TOP ĐẬP BẢO TẾT NHÂM DẦN 2022

THỜI GIAN

Sự kiện diễn ra từ 0h00 ngày 01/02 - 23h00 ngày 08/02

Thời gian chốt BXH Đập Trứng : 23h00 ngày 08/02
Thời gian trao thưởng : ngày 10/02

Áp dụng : Server 1 Hoa Sơn

BXH ĐẬP BẢO

HẠNG PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
1 Bảo Thạch Lv10 6
Tôn hiệu Chí Tôn Nha Thần 1
Rương Cường Hóa Lv5 50
Lễ Bao Sách Tâm Pháp Đặc Biệt ( 1-3)
10
2 Bảo Thạch Lv10 3
Tôn hiệu Kim Nha Lang 1
Rương Cường Hóa Lv5 30
Lễ Bao Sách Tâm Pháp Đặc Biệt ( 1-3)
5
3 Bảo Thạch Lv9 4
Tôn hiệu Kim Nha Lang 1
Rương Cường Hóa Lv5 20
Lễ Bao Sách Tâm Pháp Đặc Biệt ( 1-3)
2
4 - 10 Rương Bảo Thạch Lv5 6
Tôn hiệu Ngân Nha Lang 1
Rương Đá Cường Hóa Lv4 20

image005

Lưu ý:

Top 1-2-3 nhận 1 trong các loại bảo thạch sau đây : Hồng Thủy Tinh ( Ngoại Công ) - Lam Thủy Tinh ( Nội Công ) - Thanh Kim Thạch ( Chính Xác ) - Vũ Hoa Thạch ( Hội Công ) - Huyết Ngọc Tủy ( Máu )

Người chơi cần cung cấp các thông tin để nhận thưởng khi kết thúc sự kiện :
- Chụp màn hình hiển thị thông tin số ID và BXH đập bảo gởi về CSKH   
- Chọn 1 trong 2 loại Bảo Thạch ( Áp dụng cho top 1-2-3 )   
- NPH sẽ thống kê và gởi phần thưởng vào hộp thư người chơi

Người chơi nằm trong top 10 không gởi thông tin về NPH sẽ không trao thưởng, quyết định cuối cùng thuộc về NPH.

Chúc các hảo huynh đệ chơi game vui vẻ.