Tin tức

ĐUA TOP ĐẬP BẢO S1ĐUA TOP ĐẬP BẢO S1

THỜI GIAN

Thời gian : từ ngày 00:00 08/03 - 23h00 13/03

Thời gian chốt BXH Đập Trứng : 23h00 ngày 13/03

Thời gian trao thưởng : trong ngày 14/03

BXH ĐẬP BẢO

HẠNG PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
1 Bảo Thạch Lv 10  4
Tôn hiệu Chí Tôn Nha Thần 1
Skill Tùy Tùng Hỗn Nguyên Công 2
Phồn Thiên Vũ
8
Lễ Bao Tâm Pháp Đặc Biệt (1-4)
30
Hộp Thần Hữu Bảo Châu Lv 4
30
Rương Cường Hóa Lv5
60
2 Bảo Thạch Lv 10  2
Tôn hiệu Chí Tôn Nha Thần 1
Skill Tùy Tùng Hỗn Nguyên Công 1
Phồn Thiên Vũ
2
Lễ Bao Tâm Pháp Đặc Biệt (1-4)
10
Hộp Thần Hữu Bảo Châu Lv 4
15
Rương Cường Hóa Lv5
40
3 Bảo Thạch Lv 9 2
Tôn hiệu Kim Nha Lang 1
Skill Tùy Tùng Hỗn Nguyên Công 1
Phồn Thiên Vũ
1
Lễ Bao Tâm Pháp Đặc Biệt (1-4)
10
Hộp Thần Hữu Bảo Châu Lv 4
10
Rương Cường Hóa Lv5
20
4 - 10 Bảo Thạch Lv 8 3
Tôn hiệu Ngân Nha Lang 1
Lễ Bao Tâm Pháp Đặc Biệt (1-4) 5
Hộp Thần Hữu Bảo Châu Lv 4
5
Phù Hợp Linh Thạch Lv 4
10
Rương Đá Cường Hóa Lv4
10

image005

Lưu ý:

Top 1-10 nhận 1 trong các loại bảo thạch ( Không Khóa ) sau đây : Hồng Thủy Tinh ( Ngoại Công ) - Lam Thủy Tinh ( Nội Công ) - Thanh Kim Thạch ( Chính Xác ) - Vũ Hoa Thạch ( Hội Công ) - Huyết Ngọc Tủy ( Máu ) - Dương Chi Ngọc ( Né Tránh )

Người chơi cần cung cấp các thông tin để nhận thưởng khi kết thúc sự kiện :
- Chụp màn hình hiển thị thông tin số ID và BXH đập bảo gởi về CSKH   
- Chọn 1 trong 2 loại Bảo Thạch ( Áp dụng cho top 1-2-3 )   
- NPH sẽ thống kê và gởi phần thưởng vào hộp thư người chơi

Người chơi nằm trong top 10 không gởi thông tin về NPH sẽ không trao thưởng, quyết định cuối cùng thuộc về NPH.

Chúc các hảo huynh đệ chơi game vui vẻ.