Tin tức

ĐUA TOP ĐẬP BẢOĐUA TOP ĐẬP BẢO

THỜI GIAN

Thời gian : từ ngày 00:00 01/06 - 23h00 06/06

Thời gian chốt BXH Đập Trứng : 23h00 ngày 06/05

Thời gian trao thưởng : trong ngày 07/06

- Tham gia sự kiện ở NPC Kim Nha Lang Quân thành Lâm An ( 434 , 453 )

- Mua " Búa Bạc " 98 KNB tại Tiền Trang - KNB Tạp Hóa

- Mua " Búa Vàng " 248 KNB tại Tiền Trang - KNB Tạp Hóa ( dùng 66 lần sẽ được 1 Rương Bảo Thạch Lv5 gởi vào hộp thư )


Búa bạc : 50 lần / ngày

Búa vàng : vô hạn

BXH ĐẬP BẢO

HẠNG PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
1 Bảo Thạch Lv 10  5
Tôn hiệu Chí Tôn Nha Thần 1
Kim Lang Đầu 30
Rương Sách Kỹ Năng Tùy Tùng Lv 4
60
Rương Sách Kỹ Năng Tùy Tùng Lv 3
60
Bảo Thạch Tiên Tinh Lv 3
2
Rương Cường Hóa Lv5
60
2 Bảo Thạch Lv 10  3
Tôn hiệu Chí Tôn Nha Thần 1
Bảo Thạch Tiên Tinh Lv 3 1
Rương Sách Kỹ Năng Tùy Tùng Lv 4
30
Rương Sách Kỹ Năng Tùy Tùng Lv 3
30
Kim Lang Đầu
20
Rương Cường Hóa Lv5
40
3 Bảo Thạch Lv 10 2
Tôn hiệu Kim Nha Lang 1
Rương Sách Kỹ Năng Tùy Tùng Lv 4
30
Rương Sách Kỹ Năng Tùy Tùng Lv 3
30
Ngân Lang Đầu
40
Hộp Thần Hữu Bảo Châu Lv 4
30
Rương Cường Hóa Lv5
30
4 - 10 Bảo Thạch Lv 9 3
Tôn hiệu Ngân Nha Lang 1
Phù Hợp Linh Thạch 4 15
Chìa Khóa Long Bảo Rương
15
Hộp Thần Hữu Bảo Châu Lv 4
20
Rương Sách Kỹ Năng Tùy Tùng Lv 3
40
Rương Đá Cường Hóa Lv4
40

image005

Lưu ý:

Top 1-10 nhận 1 trong các loại bảo thạch ( Không Khóa ) sau đây : Hồng Thủy Tinh ( Ngoại Công ) - Lam Thủy Tinh ( Nội Công ) - Thanh Kim Thạch ( Chính Xác ) - Vũ Hoa Thạch ( Hội Công ) - Huyết Ngọc Tủy ( Máu ) - Dương Chi Ngọc ( Né Tránh ) - Tử Tiêm Tinh ( Bỏ qua ngoại thủ ) - Tuyết Hoa Tinh ( Bỏ qua Nội Thủ ) - Cường Tập Bảo Tinh ( Cộng Sát Thương ) - Ngưng Thần Bảo Tinh ( Miễn Sát Thương ) 


Top 1-2 chọn 1 trong 2 loại bảo thạch sau đây : Cường Tập Tiên Tinh Lv 3 ( Cộng sát thương ) - Ngưng Thần Tiên Tinh Lv 3 ( Miễn Sát Thương )

Người chơi cần cung cấp các thông tin để nhận thưởng khi kết thúc sự kiện :
- Chụp màn hình hiển thị thông tin số ID và BXH đập bảo gởi về CSKH   
- Chọn 1 trong 2 loại Bảo Thạch ( Áp dụng cho top 1-2-3 )   
- NPH sẽ thống kê và gởi phần thưởng vào hộp thư người chơi

Người chơi nằm trong top 10 không gởi thông tin về NPH sẽ không trao thưởng, quyết định cuối cùng thuộc về NPH.

Chúc các hảo huynh đệ chơi game vui vẻ.