Sự kiện

SỰ KIỆN TẶNG HOASỰ KIỆN TẶNG HOA

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

nhân vật level 30 trở lên

CÁCH THAM GIA

Tặng Hoa Tỏ Tình Tăng Điểm Mị Lực Nhận Quà Hấp Dẫn, nhấp chuột trái vào đối tượng tặng hoa, nhấp chuột phải vào hoa sẽ hiện giao diện Tặng Hoa

image001

- Hoa bội phong / Tiêm Vân : mua trong Shop KNB - Tạp hóa : 36 KNB

- Bội phong hoa lam / Giỏ Hoa Tiêm Vân ( 12 cái ) : mua trong shop KNB - Tạp Hóa : 360 KNB

- Túi quà bội phong / Túi Quà Tiêm Vân ( 99 cái ) : mua trong shop KNB - VIP : 3564 KNB

Giới hạn 1 ngày sử dụng được 99 bông

image002

Mua hoa : Ngư Cơ Huyền / Phượng Cầu Hoàng : 6 vàng tại NPC Lý Lan Hương thành Lâm An ( 471 321 ) 

Giới hạn 1 ngày sử dụng được 1 bông

image003

Phần Thưởng : 

- Người tặng hoa nhận được Kinh Nghiệm Đan - Kỹ Năng Đan. Tặng 10 bông sẽ nhận được 1 Lễ Bao Tặng Hoa trong hộp thư.

image005

- Người nhận hoa được tăng Buff Phong Hoa Tuyệt Đại, Duy trì 12 tiếng, cộng dồn tối đa 30 tầng.

image006

Khi BXH được làm mới quà tuần và tháng sẽ được hệ thống tự động gửi qua hộp thư

Quà Hoa Khôi Tuần :

- Bội Phong : 5 cái

- Tiêm Vân : 5 cái

- Loa Thiên Hạ


Quà Hoa Khôi Tháng :

- Tọa Kỵ Nguyệt Thố ( 30 Ngày )

- Thời Trang Hoa Bảo Nguyệt Viên ( 30 Ngày )

- Vạn Thế Hồng Liên 

- Loa Thiên Hạ

image013

image014

image015


Nhận danh hiệu theo mốc điểm Mị Lực

image004