Sự kiện

SỰ KIỆN HALLOWEENSỰ KIỆN HALLOWEEN

THỜI GIAN

Sự kiện diễn ra từ 19/10 đến 6H00 ngày 02/11

CÁCH THAM GIA

Mở rương may mắn : Rương Ma Thuật và Rương Cũ Kỹ

Rương Ma Thuật : 336 KNB tại Tiền Trang - KNB Tạp Hóa

Dùng 15 lần sẽ nhận được thêm quà Rương Đá Cường Hóa Lv 4 trong hộp thư

Rương Cũ Kỹ : 48 vàng tại Tiền Trang - Ngân Lượng

Dùng 21 lần sẽ nhận được thêm quà Rương Đá Cường Hóa Lv 3 trong hộp thư

image003


PHẦN THƯỞNG

Vật phẩm đạo cụ tiêu thụ

RƯƠNG MA THUẬTRƯƠNG CŨ KỸ
Định hướng nguyệt hoa hỷ khánh
Túi thăng cấp bộ trang bị 60
Cường hóa thạch Lv 3 hỉ khánh lễ bao
Thẻ Đặc Quyền VIP ( 7N)
Cường hóa thạch Lv 4 hỉ khánh lễ bao
Rương Sách Tùy Tùng Lv 3
Thần phù lịch luyện
Rương Bảo Thạch Hiếm Lv2
Tiên Thảo Lộ-Cao Cấp
Rương Bảo Thạch Hiếm Lv2
Nguyệt ảnh tuyền thủy
Rương Thần Hữu Bảo Châu lv 3
Khí Hải Linh Hồ Lv4
Rương Hạnh Vận Mặc Ngọc
Khí Hải Linh Hồ Lv5
Khí Hải Linh Hồ Lv5
Phù hoa xích hà vũ ( cánh 7 ngày )
Phù Ghép Linh Thạch Lv2
Hoàng thánh tú kim vũ ( cánh 7 ngày )
Ma - Đăng Thần Nguyên Hồn Châu Lv 30
Rương sách tùy tùng lv 4
Ma - Miêu Nương Nguyên Hồn Châu Lv 30
Phù Ghép Linh Thạch Lv2
Ngô Cương Nguyên Hồn Châu Lv 40
Phù Ghép Linh Thạch Lv3
Nguyệt Nga Nguyên Hồn Châu Lv 40
Biến Dị Nguyên Hồn Châu Cam - Lv 70
Long Tinh Thạch lv3
Rương sách tùy tùng lv 3
Phụng Đồng Thạch lv3
Thiên linh thạch Lv 2
Thánh Mâu Thạch lv3
Địa linh thạch Lv2
Tiên Thảo Lộ Trung Cấp
Nhân linh thạch Lv 2
Tiên Thảo Lộ Sơ Cấp
Hộp thần hữu bảo châu 
Mặc Ngọc
Rương Khí Hải Linh Hồ Lv4
Loa Nhỏ
Nhân Sâm Ngàn Năm - Cao Cấp
Lịch Luyện Phù
Nhân Sâm Ngàn Năm - Trung Cấp
Tiêm Vân
Hồi thiên đan
Bội Phong
Rương Sách Tùy Tùng-Chân Lv4
Hòa Thị Bích Tím
Rương Khí Hải Linh Hồ Lv4
Rương Cao Cấp
Nhân Sâm Ngàn Năm - Trung Cấp
Túi Cao Cấp
Biến dị hồi thiên đan

Thần Câu Hoàn

Tọa kỵ thể lực hoàn

Ngân hổ phù

Rương bảo thạch lv 3

Rương bảo thạch hiếm lv 3

Thần Hữu-Thiên Khung Châu lv 4 ( tăng 15% CH +13 đến +16 )

Thần Hữu-Hải Hạn Châu lv 4 ( tăng 15% CH +13 đến +16 )

Thần Hữu-Địa Linh Châu lv 4 ( tăng 15% CH +13 đến +16 )

Công thức Phượng Văn Giới Chỉ - Cam Lv 62

Rương Chứa Đồ Đặc Biệt

Túi Mở Rộng Đặc Biệt