Bí kíp

TÍNH NĂNG: TRANG BỊGIỚI THIỆU TÍNH NĂNG: TRANG BỊ

Trang bị chính là loại vật phẩm không thể thiếu đối với các dòng game Kiếm Hiệp. Có lẽ các Đại Hiệp đã quá quen với trang bị Hoàng Kim, Vô Danh Giới Chỉ...

Để có thể sở hữu đã là một việc khó, nâng cấp chúng lại càng khó hơn. Nhưng một khi Đại Hiệp làm được điều đó, thì thế gian khó ai sánh bằng.

Các hình thức nâng cấp trang bị:

- Cường hoá trang bị

- Khắc danh trang bị

- Truyền thừa trang bị

- Tinh luyện trang bị

- Khảm ngọc trang bị

1

Khu nâng cấp trang bị tại Thành Lâm An

CƯỜNG HOÁ TRANG BỊ

2

NPC Thợ rèn (ngoài thành Lâm An, NPC Thợ rèn còn xuất hiện tại các Tân Thủ Thôn)

Cường hoá giúp tăng chỉ số trang bị

Cường hoá trang bị cần nguyên liệu phù hợp, bên cạnh đó, nguyên liệu hỗ trợ tăng tỉ lệ cường hoá cũng khác nhau

- Long Tinh Thạch: dùng cường hoá Vũ khí - Thiên Khung Châu tăng tỉ lệ

- Phượng Đồng Thạch: dùng cường hoá Phòng cụ - Địa Linh Châu tăng tỉ lệ

- Thánh Mâu Thạch: dùng cường hoá Trang sức - Hải Hãn Châu tăng tỉ lệ

3

Giao diện cường hoá trang bị

21

Nguyên liệu dùng để cường hoá trang bị

22

Vật phẩm tăng tỉ lệ thành công khi cường hoá


KHẮC DANH TRANG BỊ

6

NPC Thợ khắc danh

Trang bị cấp 20 có thể khắc danh

Lần đầu khắc danh có thể khiến trang bị tăng thuộc tính cơ bản từ 5%-25% và nhận thêm 1 dòng thuộc tính chiến đấu ngẫu nhiên

Khắc danh cần tiêu hao vật phẩm Mặc Ngọc, tỉ lệ thành công 100%

7

Giao diện khắc danh trang bị

23

Nguyên liệu dùng để khắc danh trang bị

24

Vật phẩm tăng tỉ lệ thành công khi khắc danh tương ứng với các vị trí trang bị (có thể nhận số điểm khắc cao hơn khắc danh thường bằng Mặc Ngọc)


TRUYỀN THỪA TRANG BỊ

6

NPC Thợ khắc danh

Đại Hiệp có thể đem đẳng cấp cường hoá, thuộc tính tinh luyện, linh tính bát quái của trang bị cũ chuyển sang trang bị mới

Trang bị phải cùng vị trí và môn phái, chệnh lệch không quá 20 cấp, cấp trang bị là +7 trở lên

Truyền thừa có thể tổn thất cấp cường hoá trang bị nhất định

10

Giao diện truyền thừa trang bị

25

Nguyên liệu dùng để truyền thừa trang bị


TINH LUYỆN TRANG BỊ

18

NPC Tinh Luyện Đại Sư

Khi tinh luyện thành công sẽ cộng thêm chỉ số cho các dòng thuộc tính ngẫu nhiên

Mỗi lần tinh luyện cần 1 Nguyệt Hoa

19

Giao diện tinh luyện trang bị

26

Nguyên liệu dùng để tinh luyện trang bị


KHẢM NGỌC TRANG BỊ

12

NPC Bảo Thạch Thương Nhân

Bảo Thạch khảm nạm giúp tăng chỉ số trang bị

Bảo Thạch có 5 cấp. Mỗi loại Bảo Thạch ứng với từng loại trang bị

13

Giao diện khảm nạm trang bị