Bí kíp

TÍNH NĂNG: THÚ CƯỠI - TUỲ TÙNGGIỚI THIỆU TÍNH NĂNG: THÚ CƯỠI - TUỲ TÙNG

Đồng hành cùng Đại Hiệp rong ruổi trên giang hồ, bên cạnh bằng hữu thì Thú Cưỡi - Tuỳ Tùng là 2 thứ vừa đẹp mắt vừa mang lại sức mạnh cho người chơi

THÚ CƯỠI

Đại Hiệp vào biểu tượng Nhân Vật, chọn mục Thú Cưỡi

1

2

Giao diện Thú Cưỡi

Đại Hiệp có thể chọn Bồi Dưỡng để nâng cấp sức mạnh, chọn Lịch Luyện để thu nhận EXP Thú cưỡi

3


TUỲ TÙNG

Đại Hiệp vào biểu tượng Tuỳ Tùng trên thanh lựa chọn

5

Đại Hiệp có thể chọn Bồi Dưỡng để nâng cấp sức mạnh Tuỳ Tùng

6