Bí kíp

TÍNH NĂNG: THẾ LỰCGIỚI THIỆU TÍNH NĂNG: THẾ LỰC

Hành tẩu giang hồ, sẽ có lúc các nhân sĩ sẽ chọn cho mình một Thế Lực để xây dựng nghiệp lớn. Thiên Long MônĐịa Lân Hội, 2 thế lực lớn nổi lên với những hướng đi riêng và luôn đối đầu nhau vì lý tưởng khác biệt.

0

ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP

Hoàn thành Nhiệm vụ cấp 20

CÁCH GIA NHẬP

Sau khi hoàn thành Nhiệm vụ cấp 20, Đại Hiệp gặp NPC Thế Lực Quản Lý Viên (503:460) tại Thành Lâm An

1

NPC Thế Lực Quản Lý Viên

Đại Hiệp vào phần Quản Lý Thế Lực và tiến hành chọn Thế Lực mà mình muốn gia nhập

3

2

Thiên Long Môn: liên minh môn phái của các nhân sĩ nổi danh và nhận được sự giúp đỡ của triều đình

Địa Lân Hội: liên minh môn phái của các nhân sĩ nổi danh và bất mãn với triều đình

THÔNG TIN THẾ LỰC

Sau khi gia nhập Thế Lực thành công, Đại Hiệp có thể vào biểu tượng Xã Hội để vào mục Thế Lực

4

5

Trong giao diện Thế Lực, Đại Hiệp sẽ thấy được thông tin về Tước vị hiện tại, điểm Lịch luyện... Ngoài ra, mỗi ngày sẽ nhận bổng lộc theo Tước vị của Đại Hiệp, Tước vị càng cao, bổng lộc nhận được càng nhiều.

Để tăng Tước vị, Đại Hiệp có thể hoàn thành nhiệm vụ Thế Lực (nhận tại NPC Thế Lực Quản Lý Viên).

6