Bí kíp

GIỚI THIỆU MÔN PHÁI: TOÀN CHÂNTOÀN CHÂN

Toàn-Chân

GIỚI THIỆU

Toàn Chân giáo là một chi phái lớn và quan trọng nhất của Đạo giáo. Tôn chỉ của Toàn Chân giáo là quên mình phục vụ xã hội cứu giúp chúng sinh, tôn trọng sự thật, hướng đến chân lý (toàn chân) nên nhân dân rất kính trọng. Vương Trùng Dương là tổ sư khai sơn của Toàn Chân giáo. Học trò tìm đến ông rất đông, nhưng ông dạy dỗ nghiêm khắc, thường đánh đập để thử thách nên cuối cùng chỉ còn lại bảy người. Nhóm bảy đạo sĩ này được gọi là Bắc Thất Chân hay Toàn Chân thất hiệp.

Toàn Chân có năng lực khống chế ưu tú và công kích mạnh, sở trường đánh xa tấn công diện rộng.

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

Chung Nam Sơn

Chung Nam Sơn

CHIÊU THỨC

NPC Toàn Chân

NPC Toàn Chân Chưởng Môn: người dạy võ công phái Toàn Chân

TÊNMÔ TẢCẤP HỌC


Toàn Chân Kiếm Pháp
Kiếm pháp cơ bản Toàn Chân1


Lưu Tinh Trục Nhật
Sử dụng kiếm khí gây cho mục tiêu đơn 88% + 15 điểm sát thương nội công và làm cho mục tiêu giảm tốc 20%, duy trì 6 giây, đồng thời làm cho bản thân vào trạng thái Lăng Thái Hư, duy trì 6 giây
3


Trùng Dương Quyết Bổ Bào Thiên

Tăng nội công khi dùng vũ khí Kiếm3


Ngự Kiếm Thiên
Ngự Kiếm Thiên quyển 1, tăng nội ngoại thủ 15 điểm5


Phách Tinh Trảm Nguyệt
Gây cho mục tiêu đơn 72% + 15 điểm sát thương nội công. Nếu như bản thân trong trạng thái Lăng Thái Hư, sát thương tăng 120%, làm cho mục tiêu yếu đi, giảm 7% + 150 điểm nội thủ, 20% tốc độ di chuyển, duy trì trong 30 giây và có thể cộng dồn 3 tầng
5


Tinh Vẫn Hàn Băng
Cần trong trạng thái Lăng Thái Hư khiến một mục tiêu chịu 96% sát thương nội công
10


Chân Võ Thánh Thế
Tạo một khiên bảo vệ cho bản thân trong 45 giây, khiên bảo vệ này khiến không bị bất kì kỹ năng nào ảnh hưởng
20


Đại Hải Vô Lượng
Gây cho mục tiêu và 5 đối tượng xung quanh mục tiêu 128% + 70 điểm sát thương nội công, Nếu mục tiêu trong phạm vi quá ít thì sẽ hứng chịu tối đa sát thương nội công x1.4 lần
23


Băng Phong Sậu Vũ
Quanh thân 8 ô nhiều mục tiêu nhận 56% sát thương nội, khiến chúng trầm mặc và giảm tốc 60%, kéo dài 3 giây. Nếu mục tiêu trong phạm vi quá ít thì sẽ hứng chịu tối đa sát thương nội công x2.4 lần
27


Đấu Chuyển Tinh Di
Không bị ảnh hưởng trầm mặc, khiến bản thân dịch chuyển nhanh về phía trước 10 ô, tăng tốc độ di chuyển 30%, duy trì 3 giây
27


Vô Phong Khởi Lang
10 mục tiêu trong phạm vi chỉ định trong vòng 6 giây hứng chịu tấn công liên tục của Bạo Phong Tuyết, mỗi giây gây ra 69% + 192 điểm sát thương nội công, và làm mục tiêu giảm tốc. Trạng thái giảm tốc làm cho tốc độ di chuyển của mục tiêu giảm 60%, duy trì 4 giây
30


Kiếm Ảnh Vô Tướng
Có thể xuất chiêu khi di chuyển, dùng kiếm khí chặn đứng mục tiêu, khiến mục tiêu không thể di chuyển, không thể xuất chiêu, kéo dài 5 giây. Khi mục tiêu bị tấn công sẽ thoát ra được37


Băng Phong Thuật
Gây ra cho nhiều mục tiêu xung quanh bản thân ở phạm vi nhỏ 68% + 231 điểm sát thương nội công, và làm cho chúng đóng băng, duy trì 5 giây
40


Lăng Thái Hư
Khiến bản thân vào trạng thái Lăng Thái Hư, duy trì 20 giây40


Thái Ất Vô Cực Công
Khiến bản thân miễn dịch với tất cả tấn công và khống chế, kéo dài 4 giây, đồng thời mỗi giây hồi phục 8% sinh mệnh
40


Cửu Cung Bát Quái Trận Pháp
Nộ Khí: chỉ tấn công quái: Quanh thân, nhiều mục tiêu nhận 329% sát thương nội công và liên tục bị Huyền Hoả thiêu đốt. Huyền Hoả mỗi giây tạo 1102 điểm sát thương nội30