Bí kíp

GIỚI THIỆU MÔN PHÁI: ĐÀO HOAĐÀO HOA

Đào-Hoa

GIỚI THIỆU

Đào hoa đảo là môn phái do thiên hạ ngũ tuyệt Đông Tà Hoàng Dược Sư tự mình sáng lập. “Chính nghĩa mang theo bảy phần tà, trong tà tự có bảy phần nghĩa”, cách thu nhận đệ tử của Đông Tà cũng vô cùng kỳ quái. Môn phái không biết được lập ra từ khi nào, Đào Hoa Đảo thu nhận đệ tử có một môn quy kỳ lạ, nhận nữ không nhận nam, mà môn hạ đệ tử phải nhập môn tu tập từ nhỏ, thế nên đệ tử Đào Hoa Đảo dều là những thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi tính tình cổ quái.

Đào Hoa sở hữu năng lực hỗ trợ tấn công ưu tú, sở trường tấn công tầm xa và làm suy yếu kẻ địch.

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

2

Ẩn Long Trấn

CHIÊU THỨC

NPC Đào Hoa

NPC Đào Hoa Chưởng Môn: người dạy võ công phái Đào Hoa

TÊNMÔ TẢCẤP HỌC


Đào Hoa Phổ Công
Võ công nhập môn, tấn công thường1


Cưu Triền Bất Hưu
Mỗi giây gây 44% + 34 điểm sát thương nội công, duy trì 4 giây. Khi bản thân trong trạng thái Khúc Tự, sát thương tăng 110%3


Thiên Ma Âm Thiên Âm Thiên

Thiên Ma Âm Thiên Âm Thiên quyển 1, tăng nội công khi dùng vũ khí Cầm3


Thiên Ma Âm Ma Âm Thiên
Thiên Ma Âm Ma Âm Thiên quyển 1, tăng nội ngoại thủ5


Thiên Quang Vân Ảnh
Khiến mục tiêu hứng chịu 69% sát thương nội công và làm cho mục tiêu mỗi 3 giây hứng chịu thêm 60% + 17 điểm sát thương nội công, đồng thời được cộng thêm một trạng thái tăng nội công là trạng thái Khúc Tự5


Lãng Quyển Vân Phi
Làm cho mục tiêu mỗi 3 giây hứng chịu thêm 55% + 17 điểm sát thương nội công, thời gian càng lâu thì sát thương càng cao
10


Bích Hải Triều Sinh - Tranh
Tạo một Kỳ Môn Độn Giáp, làm tốc độ di chuyển của đồng đội tăng 20%, ngoại công và nội công tăng 133 điểm, đồng thời mỗi 5 phút sẽ ngẫu nhiên ở vào một loại trạng thái Đào Hoa Lễ Tán
20


Phong Khởi Vân Dũng
Khiến mục tiêu hứng chịu 85% + 70 điểm sát thương nội công, Nếu mục tiêu trong phạm vi quá ít thì sẽ hứng chịu tối đa sát thương nội công nhân đôi. Nếu bản thân trong trạng thái Huyền Thuật thì làm giảm 20% tốc độ di chuyển của mục tiêu, duy trì 8 giây
23


Bích Hải Triều Sinh - Địch
Tạo một Kỳ Môn Huyền Thuật xung quanh, bản thân ở trạng thái Huyền Thuật và tăng tốc độ di chuyển, mỗi 10 giây tiêu hao 30 điểm nộ khí, làm cho 5 mục tiêu trong phạm vi hứng chịu 85% + 70 điểm sát thương nội công và giảm 20% tốc độ
27


Hồi Phong Phất Liễu
Dùng cho 1 mục tiêu đồng đội, mỗi 3 giây hồi phục 56 điểm sinh mệnh, tăng thêm nội công và lực hỗ trợ
27


Đào Hoa Mê Hồn Trận
Trói buộc 3 mục tiêu trong phạm vi 6 ô, duy trì 6 giây, thoát khỏi trạng thái sau khi bị tấn công
30


Sách Hồn Âm
Trong trạng thái Huyền Thuật mới có thể sử dụng, gây ra cho 8 mục tiêu xung quanh 72% + 117 điểm sát thương nội công30


Di Hoa Tiếp Mộc
Khi bản thân nhận sát thương trước tiên tiêu hoa chân khí, lượng tiêu hao là 1.29 lần sinh mệnh
37


Phản Phác Quy Chân
Khiến tất cả đồng đội tốc độ di chuyển và tốc độ vận chiêu tăng 30%, duy trì 20 giây40


Hoa Dữ Điệp Chi Hồn
Thân hoá thành Bướm, bên tấn công mất mục tiêu, sau 5 giây ngẫu nhiên xuất hiện trong phạm vi 20 ô. Có thể dùng trong trạng thái cưỡng chế, và huỷ bỏ tất cả trạng thái khống chế
43


Minh Hà Khúc
Nộ Khí: chỉ tấn công quái: Mỗi mục tiêu trong phạm vi mỗi giây nhận 214% + 882 điểm sát thương nội công, và giảm tốc 45%30