Bí kíp

GIỚI THIỆU MÔN PHÁI: ĐẠI LÝĐẠI LÝ

Đại-Lý

GIỚI THIỆU

Nước Đại Lý nằm ở Nam Cương, hoàng tộc Đoàn Thị tuỳ tâm vào võ học, hành hiệp trượng nghĩa. Truyền nhân của Đoàn Thị Đại Lý tinh thông cầm ký thi họa, bản tính tao nhã, mỗi lần xuất hiện trên giang hồ đều được giới võ lâm nhân sĩ kính trọng. Hầu hết các tuyệt kỹ của Đoàn Thị đều xuất phát từ Thiên Long Tự. Sau khi các hoàng đế Đại Lý thoái vị, ngôi chùa này trở thành nơi tu luyện phật pháp, nơi nhưng tinh hoa võ công trấn quốc của Đoàn Thị Đại Lý ra đời.

Đại Lý tinh thông cơ quan thuật, sở trường đánh xa, sát thương kẻ địch trong vòng trăm dặm.

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

Bách Di Trại

Bách Di Trại

CHIÊU THỨC

NPC Đại Lý

NPC Đại Lý Chưởng Môn: người dạy võ công phái Đại Lý

TÊNMÔ TẢCẤP HỌC


Đại Lý Phổ Công
Võ công nhập môn Đại Lý, tấn công thường1


Thiếu Thương Cung
Gây ra 77% + 15 điểm sát thương ngoại công, tăng 1 tầng trạng thái Phượng Minh, giảm 7% nội ngoại thủ của mục tiêu, đồng thời có 40% xác suất làm cho mục tiêu giảm tốc 20%, duy trì 6 giây
3


Tâm Pháp Thiên

Tâm Pháp Thiên tầng 1, tăng ngoại công khi dùng vũ khí Cung3


Tiềm Chất Thiên
Tiềm Chất Thiên tầng 1, tăng ngoại thủ bản thân5


Thiếu Xung Cung
Gây ra 70% + 15 điểm sát thương ngoại công, giảm 7% nội ngoại thủ của mục tiêu, đồng thời tăng 1 tầng trạng thái Phượng Minh
5


Thương Dương Cung
Gây ra 84% + 31 điểm sát thương ngoại công, giảm 7% nội ngoại thủ của mục tiêu, đồng thời hồi phục 10% sinh mệnh, tăng 1 tầng trạng thái Phượng Minh
10


Chiểu Trạch Hãm Tinh
Thiết lập Chiểu Trạch Hãm Tinh, Hãm Tinh tồn tại lâu nhất 60 giây. Khi địch kích hoạt chúng, khiến nhiều nhất 10 mục tiêu trong 10 ô nhận 60% giảm tốc trong 6 giây
23


Thiên Lý Truy Phong Tiễn
Bắn liên tục đối với 3 mục tiêu trong phạm vi 8 ô, mỗi lần gây ra 95% + 44 điểm sát thương ngoại công
25


Hắc Vũ Tiễn
Gây ra 112% + 44 điểm sát thương ngoại công, đồng thời giảm của mục tiêu 20% hiệu quả trị liệu, duy trì 30 giây. Hiệu quả này không bị ảnh hưởng bởi miễn dịch của Toàn Chân, Cổ Mộ, Đào Hoa
27


Dĩ Tiến Vi Thoái
Tiến nhanh về trước 8 ô, tăng tốc độ di chuyển 30%, duy trì 3 giây
30


Thiền Cơ Nhập Định
Tăng sát thương bản thân 24%, rút ngắn tốc độ vận chiêu bản thân 15% và rút ngắn tất cả thời gian hồi kỹ năng 20%, đồng thời sát thương bản thân nhận được tăng 15%
30


Hoả Diễm Hãm Tinh
Lựa chọn mục tiêu ném Hoả Diễm Hãm Tinh, cạm bẫy tồn tại lâu nhất 60 giây. Khi địch kích hoạt chúng sẽ hứng chịu 98% + 74 điểm sát thương ngoại công, đồng thời làm cho tối đa 8 mục tiêu trong 8 ô xung quanh mỗi 3 giây hứng chịu 55% sát thương thiêu đốt ngoại công, duy trì 6 giây
33


Cửu Ngũ Chí Tôn
Tăng bản thân tốc độ tấn công, tốc độ vận chiêu 25%, tốc độ di chuyển 20%, duy trì 20 giây
37


Kim Giáp Hãm Tinh
Thiết lập Kim Giáp Hãm Tinh, Hãm Tinh tồn tại lâu nhất 60 giây. Khi địch kích hoạt chúng, kêu gọi Kim Giáp Trùng, Ngân Giáp Trùng, Đồng Giáp Trung cấp 40
40

43 - Thiên Vũ Bảo Luân

Thiên Vũ Bảo Luân
Khi kích hoạt Hãm Tinh, 10 mục tiêu trong 8 ô không thể di chuyển và tung kỹ năng, đồng thời giảm mục tiêu 30% ngoại công và nội thủ, thoát khỏi sau khi bị tấn công. Hãm Tinh mỗi 3 giây kích hoạt 1 lần, kéo dài 6 giây43


Man Hoang Tiễn Thần
Nộ Khí: chỉ tấn công quái: Tung ra Man Thiên Tiễn Vũ, khiến nhiều nhất 10 kẻ địch nhận 199% + 441 điểm sát thương ngoại công, đồng thời khiến tốc độ di chuyển tất cả mục tiêu giảm 70%. Tiễn Vũ duy trì 6 giây30