Bí kíp

GIỚI THIỆU MÔN PHÁI: CỔ MỘCỔ MỘ

Cổ-Mộ

GIỚI THIỆU

Lâm Triều Anh vốn là người yêu của Giáo chủ Toàn Chân Giáo Vương Trùng Dương. Vì không thể thành thân với người yêu, bà trở nên oán ghét đàn ông và lập ra môn phái Cổ Mộ ngay phía sau Chung Nam Sơn, bản địa của phái Toàn Chân. Đệ tử của môn phái đa phần là những nữ nhân nhan sắc diễm lệ, võ công vi diệu, linh hoạt uyển chuyển.

Cổ Mộ hỗ trợ phòng ngự ưu tú, sở trường trị liệu đồng đội trong lúc nguy cấp.

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

Chung Nam Sơn

Chung Nam Sơn

CHIÊU THỨC

NPC Cổ Mộ

NPC Cổ Mộ Chưởng Môn: người dạy võ công phái Cổ Mộ

TÊNMÔ TẢCẤP HỌC


Cổ Mộ Ngân Châm Thuật
Châm Thuật nhập môn Cổ Mộ1


Kim Linh Toả
Di chuyển sử dụng kỹ năng, gây cho mục tiêu đơn 90% + 15 điểm sát thương nội công và làm cho bản thân ở vào trạng thái Kim Linh3


Kim Linh Thiên

Tăng nội công khi dùng vũ khí Linh Đang3


Ngân Linh Thiên
Tăng ngoại thủ và nội thủ5


Kim Linh Toả - Toả Ngôn
Gây cho mục tiêu đơn 63% + 17 điểm sát thương nội công và làm cho mục tiêu rơi vào trạng thái Toả Ngôn Thuật. Toả Ngôn Thuật mỗi 3 giây gây cho mục tiêu 55% + 9 điểm sát thương nội công, duy trì 9 giây. Nếu bản thân trong trạng thái Kim Linh, thời gian duy trì Toả Ngôn Thuật tăng lên 15 giây
5


Kim Linh Toả - Toả Khí
Di chuyển sử dụng kỹ năng, gây cho mục tiêu đơn 40% + 39 điểm sát thương nội công, đồng thời kích hoạt trạng thái Toả Ngôn Thuật, gây ra 120% tổng sát thương, làm cho mục tiêu giảm 20% tốc độ di chuyển, duy trì 6 giây, có thể cộng dồn 3 tầng
10


Kim Linh Toả - Toả Thần
Gây cho mục tiêu đơn 40% + 205 điểm sát thương nội công, đồng thời kích hoạt trạng thái Toả Ngôn Thuật, gây ra 130% tổng sát thương
15


Băng Phách Tâm Kinh
Tăng nội công và ngoại công đồng đội 117 điểm, tăng sinh mệnh tối đa 438 điểm, duy trì 30 phút
20


Huân Tâm Thuật
Trị liệu 1 đồng đội hồi phục một lần 390 điểm sinh mệnh, tăng thêm nội công và lực hỗ trợ23


Quần Thể Huân Tâm Thuật
Trị liệu trong phạm vi rộng cho tất cả đồng đội, hồi phục 390 điểm sinh mệnh, tăng thêm nội công và lực hỗ trợ
27


Băng Tinh Ngọc Nữ
Khiến bản thân vào trạng thái Băng Tinh Ngọc Nữ, trong trạng thái Băng Tinh Ngọc Nữ tăng vượt mức sát thương cho bản thân
30


Linh Âm Phụ Thể
Thêm cho đồng đội trạng thái Linh Âm Phụ Thể, Linh Âm Phụ Thể có thể triệt tiêu 200% lực hỗ trợ + 50% nội công + 477 điểm sát thương, đồng thời hồi phục cho mục tiêu sinh mệnh, ảnh hưởng bởi lực hỗ trợ và nội công, duy trì 15 giây30


Băng Thanh Ngọc Khiết
Nhanh chóng giải trừ hiệu ứng trên người mục tiêu
33


Nhất Hoa Nhất Thế
Khiến mục tiêu không nhận tất cả sát thương, kéo dài 2 giây33


Khởi Tử Hồi Sinh
Hồi phục cho 1 đồng đội 10% sinh mệnh và chân khí
37


Kim Linh Phạn Âm
Khiến mục tiêu rơi vào trạng thái ngủ mê, đồng thời đánh lui 12 ô
37

40 - Kim Linh Từ Bi Chú

Kim Linh Từ Bi Chú
Không thể dùng trong trạng thái Băng Tinh Ngọc Nữ. Khi bị tấn công, khiến địch tốc độ giảm 40%, hiệu quả giảm tốc duy trì 6 giây
40


Tinh Nhãn Hoa
Nộ Khí: chỉ tấn công quái: Quanh thân nở một đoá Tinh Nhãn Hoa, sau 3 giây khiến kẻ địch 194% + 882 điểm sát thương nội công, duy trì 9 giây30