Bí kíp

GIỚI THIỆU MÔN PHÁI: CÁI BANGCÁI BANG

Cái-Bang

GIỚI THIỆU

Lịch sử Cái Bang có thể nói là từ rất lâu đời, danh xưng "Thiên Hạ Đệ Nhất Bang" không phải tự nhiên mà có. Nhờ tinh thần quật cường và nhân số đông đảo, phái này luôn chiếm một vị trí đáng kể trong võ lâm Trung Nguyên. Họ không đơn thuần chỉ là đi ăn xin mà phần lớn môn đệ đều là đấng hào kiệt, có ăn học đàng hoàng, chỉ vì nể phục oai danh nghĩa hiệp Cái Bang mà xin vào.

Cái Bang sở hữu năng lực kháng đả kích ưu tú, sở trường cận chiến.

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

2

Ẩn Long Trấn

CHIÊU THỨC

3

NPC Cái Bang Chưởng Môn: người dạy võ công phái Cái Bang

TÊNMÔ TẢCẤP HỌC

1 - Cái Bang Bổng Pháp

Cái Bang Bổng Pháp
Bổng Pháp nhập môn Cái Bang, gây sát thương ngoại công cơ bản1

3 - Bổng Đả Ác Cẩu

Bổng Đả Ác Cẩu
Thức thứ nhất Đả Cẩu Bổng Pháp, lập tức gây cho mục tiêu đơn 84% + 15 điểm sát thương ngoại công và bản thân ở trạng thái Bán Tự Quyết3


Bổng Pháp Thiên

Bổng Pháp Thiên quyển 1, tăng ngoại công 9 điểm3

5 - Khải Giáp Thiên

Khải Giáp Thiên
Khải Giáp Thiên quyển 1, tăng ngoại thủ 22 điểm5

5 - Tật Phong Phá

Tật Phong Phá
Nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, gây ra 70% + 21 điểm sát thương ngoại công, làm hôn mê mục tiêu 2 giây. Sau khi mục tiêu bị đánh bại, sẽ thiết lập thời gian Trạch Phong Phá5

10 - Lôi Minh Bát Phương

Lôi Minh Bát Phương
Thức thứ hai Đả Cẩu Bổng Pháp, lập tức gây cho mục tiêu đơn 77% + 15 điểm sát thương ngoại công. Nếu trong trại thái Bán Tự Quyết, sát thương tăng 120% và làm cho mục tiêu giảm tốc 20%, duy trì 6 giây, có thể cộng dồn 3 tầng10

20 - Bá Vương Tà Giáp

Bá Vương Tà Giáp
Thức thứ ba Đả Cẩu Bổng Pháp, sử dụng trong trạng thái Dãn Tự Quyết, gây cho mục tiêu 84% + 35 điểm sát thương ngoại công, đồng thời có 50% xác suất làm cho mục tiêu giảm tốc 20%, duy trì 6 giây, có thể cộng dồn 3 tầng20

20 -Phi Long Tại Thiên

Phi Long Tại Thiên
Khiến một mục tiêu nhận 42% sát thương ngoại công và kéo quái về phía mình, duy trì 3 giây20

25 - Kiến Long Tại Điền

Kiến Long Tại Điền
Xung quanh 6 ô khiến 5 mục tiêu nhận 45% sát thương ngoại công và kéo quái về phía mình, duy trì 3 giây25

25 - Thiên Quân Phá

Thiên Quân Phá
Thức thứ tư Giáng Long Thập Bát Chưởng, trong phạm vi 8 ô, tấn công liên tục nhiều nhất 8 mục tiêu, mỗi giây gây ra 82% + 80 điểm sát thương ngoại công, duy trì 4 giây25

27 - Cuồng Dã Huyết Mạch

Cuồng Dã Huyết Mạch
Khi lượng sinh mệnh bản thân thấp hơn 20%, tự động kích hoạt Cuồng Dã Huyết Mạch, tăng ngoại thủ 1100 điểm và ngoại công 20%, kéo dài 10 giây. Đồng thời bản thân vào trạng thái Huyết Mạch Tuôn Trào, mỗi giây hồi bản thân 2% sinh mệnh, kéo dài 5 giây27

27 - Khốn Thú Do Đấu

Khốn Thú Do Đấu
Bản thân trong trạng thái Dãn Tự Quyết, gây cho mục tiêu 60% + 103 điểm sát thương ngoại công. Nếu mục tiêu trong phạm vi quá ít thì sát thương ngoại công tối đa mà mục tiêu nhận được x1.6 lần, đồng thời có 50% xác suất làm cho mục tiêu giảm tốc 20%27

30 - Long Chiến Bát Hoang

Long Chiến Bát Hoang
20 giây tăng sát thương cuối cùng và tốc độ di chuyển bản thân nhưng sẽ giảm phòng ngự bản thân30

33 - Thần Long Bãi Vĩ

Thần Long Bãi Vĩ
Gây sát thương liên tục cho mục tiêu đơn, mỗi 3 giây gây ra 74% + 96 điểm sát thương ngoại công, duy trì 12 giây. Đồng thời gây cho mục tiêu tốc dộ di chuyển giảm 20%, duy trì 6 giây33

37 - Kim Chung Tráo

Kim Chung Tráo
Bản thân thêm 1 Kim Chung Tráo, khiến sát thương bản thân phải nhận giảm 40%, Kim Chung Tráo duy trì 20 giây37

40 - Dĩ Nha Hoàn Nha

Dĩ Nha Hoàn Nha
Sau khi đỡ đòn thành công, phản kích lại đối thủ, khiến chúng nhận 100% sát thương ngoại công và nhận 1 giây hôn mê. Dĩ Nhã Hoàn Nha thời gian hồi 60 giây40

43 - Tiềm Long Vật Dụng

Tiềm Long Vật Dụng
Chiêu thứ năm Hàng Long Thập Bát Chưởng, khiến bản thân trong vòng 20 giây ở trạng thái Dãn Tự Quyết, đồng thời chính xác tăng 20%Bá Vương Ngự Giáp/Khốn Thú Đấu 100% giảm tốc mục tiêu43

47 - Chân Long Tại Dã

Chân Long Tại Dã
Khiến địch chậm chạp, giảm tốc độ di chuyển 60% và khiến tất cả kỹ năng của địch tăng thời gian hồi 6 giây, chậm chạp duy trì 12 giây47

30XP - Kháng Long Hữu Hối

Kháng Long Hữu Hối
Nộ Khí: chỉ tấn công quái: Xung quanh bản thân nhiều nhất 10 mục tiêu bị tấn công liên tục trong 4 giây, tạo 181% + 441 điểm sát thương ngoại công nhiều tầng30