Bí kíp

GIỚI THIỆU MÔN PHÁI: BẠCH ĐÀBẠCH ĐÀ

Bạch-Đà

GIỚI THIỆU

Bắt nguồn từ Tây Vực xa xôi, Bạch Đà sơn là một môn phái nhỏ bé do Âu Dương Phong sáng lập. Bạch Đà coi trọng tốc độ và lực đạo, mỗi chiêu xuất ra đều vô cùng nhanh gọn mang theo độc tính, âm hiểm khó lường. Không những vậy, toàn bộ môn hạ tu luyện võ công môn phái này đều mang trên mình 108 loại độc công, có thể lấy mạng người nhanh như chớp mắt. Nhớ năm xưa, chỉ với U Thiềm Vạn Độc Chưởng, Hàm mô công cùng sự tàn độc của mình đã đủ cho Âu Dương Phong một thời xưng bá võ lâm Trung Nguyên.

Sở trường của Bạch Đà là ám sát, cận chiến.

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

Bách Di Trại

Bách Di Trại

CHIÊU THỨC

NPC Bạch Đà

NPC Bạch Đà Chưởng Môn: người dạy võ công phái Bạch Đà

TÊNMÔ TẢCẤP HỌC


Bạch Đà Phổ Công
Đao Pháp nhập môn Bạch Đà, gây sát thương ngoại công cơ bản1


Xà Chi Vẫn
Gây cho mục tiêu đơn 70% + 15 điểm sát thương ngoại công và tự tăng 1 tầng Nghịch Chuyển Kinh Tâm3


Nghịch Chuyển Kinh Đột Tập Thiên

Nghịch Chuyển Kinh Đột Tập Thiên tầng 1, tăng ngoại công 9 điểm3


Nghịch Chuyển Kinh Xà Vũ Thiên
Nghịch Chuyển Kinh Xà Vũ Thiên tầng 1, tăng ngoại thủ 12 điểm5


Xà Chi Vũ
Gây cho mục tiêu đơn 75% + 15 điểm sát thương ngoại công và tự tăng 1 tầng Nghịch Chuyển Kinh Tâm. Nếu trong trại thái Ẩn Thân, làm cho mục tiêu hôn mê 2 giây5


Tiêu Thanh Nặc Tích
Trong trạng thái Phi chiến đấu, khiến bản thân vào trạng thái Ẩn Thân, âm thầm tiếp cận địch không bị phát hiện, đồng thời giảm tốc 50%10

10 - Xà Ảnh Bộ

Xà Ảnh Bộ
Nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, gây ra 70% + 9 điểm sát thương ngoại công, lập tức làm đứt đoạn thích phóng kỹ năng của đối phương. Đồng thời giảm 20% tốc độ di chuyển của mục tiêu, duy trì 6 giây. Nếu bản thân trong trạng thái Cuồng Dã sẽ làm cho mục tiêu hôn mê 2 giây.10


Linh Xà Đột Tập
Gây cho mục tiêu đơn 112% + 55 điểm sát thương ngoại công và tự tăng 1 tầng Nghịch Chuyển Kinh Tâm. Nếu bản thân trong trạng thái Cuồng Dã khi tấn công sẽ tự hồi phục sinh mệnh, lượng máu hồi phục sẽ bằng 20% sát thương gây ra
23


Xà Ảnh Trùng Trùng
Tăng bản thân 3% + 20 điểm thân pháp27


Tinh Hồng Chi Nhẫn
Dùng Xà Chi Vũ/Xà Chi Vấn/Linh Xà Đột Tập sẽ tạo hiệu quả sát thương Cuồng Xạ, nhiều nhất 3 mục tiêu, duy trì 20 giây30


Xuất Quỷ Nhập Thần
Biến mất trong khi chiến đấu,duy trì 5 giây, miễn dịch bất kỳ trạng thái tiêu cực khác thường nào, không bị sát thương nào trong 4 giây, đồng thời tăng tốc độ di chuyển 30%
30


Tật Tẩu
Tăng tốc độ di chuyển của bản thân, kéo dài 10 giây, khi sử dụng trong trạng thái Ẩn Thân, không làm mất ẩn thân, huỷ tất cả trạng thái khống chế33


Phi Xà Khởi Vũ
Làm cho mục tiêu mỗi 3 giây hứng chịu 79% + 96 điểm sát thương ngoại công, duy trì 12 giây. Đồng thời gây cho mục tiêu tốc dộ di chuyển giảm 20%, duy trì 6 giây
35


Mê Huyễn Thế Giới
Khiến mục tiêu không thể di chuyển, không thể xuất chiêu. Khi mục tiêu bị tấn công sẽ thức tỉnh, nhưng chính xác giảm 15%. Có thể sử dụng trong trạng thái ẩn thân37


Đại Ẩn Vu Thế
Trong trạng thái Phi chiến đấu, khiến tất cả đồng đội rơi vào trạng thái Ẩn Thân, chỉ có đồng đội trong trạng thái Phi chiến đấu mới ẩn thân, duy trì 20 giây
40


Dữ Xà Cộng Vũ
Tăng tốc độ tấn công bản thân 30%, nhưng đồng thời giảm nội ngoại thủ bản thân 30%, duy trì 20 giây
43


Viên Nguyệt Loan Đao
Nộ Khí: chỉ tấn công quái: Xung quanh bản thân nhiều nhất 10 mục tiêu bị tấn công liên tục trong 4 giây, tạo 194% + 441 điểm sát thương ngoại công30